Voorstelling KEMP VZW

KEMP vzw

Waar Biodiversiteit

geschapen

wordt.


Voorstelling KEMP vzw


KEMP vzw is van oorsprong een Molse natuurvereniging die met oog voor onze cultuur en geschiedenis, en met inschakeling van sociale tewerkstelling, haar steentje wil bijdragen aan een ecologisch en toeristisch waardevolle streek.KEMP vzw zag het levenslicht in 2001.  KEMP staat voor Kultuurhistorisch, Ecologisch en Maatschappelijk Project.  Deze kernwoorden vinden we terug in de verschillende aspecten van de vereniging. 


Op cultuurhistorisch gebied renoveerde KEMP het 19de eeuwse Wolwashuisje aan de Molse Nete, de plaats waar vroeger de schapenwol gewassen en gedroogd werd. Deze wolwasserij is het laatste overblijfsel van de vroegere wolindustrie in Mol.    Hier kan je er meer over lezen.


Nog aan de Nete werkte de vzw mee aan de realisatie van het rad aan de watermolen.

In de abdij van Postel verzorgde KEMP de opkuis van het 17de eeuwse Pesthuisje. 


Op de Maat werd de blootlegging van een 19de eeuwse kelder gerealiseerd.

 

Naast het behoud van onroerend erfgoed, legt KEMP ook de focus op levend erfgoed.  Een belangrijk doel van de vzw is het in stand houden en promoten van het zeldzame

Kempens schaap dat hier vroeger in groten getale voorkwam.  Het schaap was de motor van de landbouw en de lakennijverheid tot in de vorige eeuw. Tegenwoordig wordt het ras terug ingeschakeld voor natuurbeheer.   

KEMP zorgt met haar schapenbegrazing voor een ecologisch verantwoorde manier van landschapsbeheer. 

Dankzij haar kudde en de expertise van haar herders, is KEMP uitgegroeid tot een toonaangevende vereniging die zowel het Kempens schaap als het landschap waarin ze van oudsher thuishoort, in stand houdt.  Hier kan je meer lezen over de evolutie van het Molse landschap.

 

Het maatschappelijk engagement van KEMP uit zich o.a. in het aanbieden van sociale tewerkstelling (werkstraf, art. 60, IBO,…). 

Scholen kunnen met de kinderen een bezoek brengen aan een herder met zijn kudde of hun leerlingen stage laten lopen.

Daarnaast zijn er elk jaar verschillende evenementen om een ruim publiek kennis te laten maken met KEMP vzw en zijn werking.

 

ABONNEER U OP DE NIEUWSBRIEF


Blijf je graag op de hoogte van het reilen en zeilen van onze schaapjes abonneer je dan op onze nieuwwsbrief.