Schapenbegrazing

SCHAPENBEGRAZING

Natuurbegrazing met kempense heideschapen


Kemp beheert natuurterreinen met een schaapskudde. Onze kudde kan ingezet worden op heidegebieden, dijken, weiden, recreatiegebieden en stadsgroen in de provincie Antwerpen en Limburg.

Opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden als gemeenten en natuurbeheerders, ondernemingen en particuliere personen.

Begrazing met schaapskuddes is een methode van natuurbeheer die voor zeer veel terreinen tot optimale resultaten kan leiden. Schapen zorgen voor structuur in terreinen en leggen ecologische verbindingen tussen terreinen. De begrazing kan gestuurd worden zodat sommige plekken extra begraasd kunnen worden en andere juist minder of helemaal niet. Daarbij genomen is natuurbeheer met schapen publieksvriendelijk, past het bij de geschiedenis van onze streek en ziet het er natuurlijk ontzettend leuk uit.

Plan van aanpak


Samen met de opdrachtgever bekijkt Kemp de te beheren terreinen, bespreekt de natuurdoelen en komt vervolgens met een gedegen advies. In dit advies worden aantal graasdagen, aantal schapen, begrazingsopzet (in vast raster, verplaatsbaar raster of met herder) etc. meegenomen.

Kemp werkt bij voorkeur met meerjaren projecten omdat natuurbeheer een kwestie van lange adem is. Het resultaat van schapenbegrazing is deels al direct zichtbaar, maar de ontwikkeling van de vegetatie en daarbij behorende fauna (zoals vlinders, vogels en hagedissen) kan langer op zich laten wachten. In de voorlichting die Kemp geeft over het beheer wordt dan ook altijd op dit lange-termijn effect gewezen.

Waar Kemp al sinds een 8-tal jaren ervaring opdoet wordt toch expertise bij aangetrokken. Met De Wassum uit Nederland (een landschapsbeheerproject uit Nederlands Limburg van waaruit begrazing met een 5000 schapen wordt gestuurd ) heeft Kemp een samenwerking.


Wat bieden wij aan?


 Advies op maat:

1: opstellen van beheersplannen

2: maken van graasplannen

3: opmaken van bestekken

4: advies rond schaapskuddebeheer

5: advies rond biologisch weidebeheer


 Uitvoeren:

Beheer van graslanden (parken, dijken, bedrijven, allerhande terreinen, natuur- en heidegebieden) met langdurige contracten.

Uitvoeren van specifieke natuurbeheeropdrachten zoals bijvoorbeeld bestrijding Amerikaanse vogelkers, ontwikkelen en beheren van heidegebieden, plaatsen van veerasters, bosbeheer, zwerfvuil opruimen,…


KEMP werkt onder andere  voor het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Sibelco, de Gemeente Mol, Stad Turnhout, Niras, ...


Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.