Projecten

PROJECTEN

PROJECTGALERIJ


Vertel uw bezoekers over deze galerij en wat de afbeeldingen gemeen hebben.

Schapenbegrazing kolonie
Schapenbegrazing kolonie
Elk jaar zie je van april tot oktober herderes met hun kudde door de Kolonie-dreven trekken. De schapen zorgen voor begrazing van de open ruimte onder de dreven. Begrazing met schapen verstoort de planten en dieren die zich in de bermen schuilhouden zo weinig mogelijk.
Schapenbegrazing kolonie
Schapenbegrazing kolonie
Het zorgt ook voor meer gevarieerde bermen. Een grasmachine maait het gras overal even kort. De schapen laten her en der planten staan waardoor er schaduwplekjes uit de wind ontstaan. Iets waar bijvoorbeeld de Bonte Dikkopjes (een vlindersoort) erg van houden.
Schapenbegrazing kolonie
Schapenbegrazing kolonie
De herder en zijn schapen zijn inmiddels een visitekaartje geworden voor Kolonie 5-7. De schapen zijn voorzien van een gps-tracking systeem. In het bezoekerscentrum Kolonie 5-7 in Merksplas-Kolonie, ontdek je waar de kudde zich op het moment van jouw bezoek bevindt.
Begrazing zandgroeve De Pinken (1)
Begrazing zandgroeve De Pinken (1)
De dijken van de Sibelco-zandputten worden begraasd in plaats van gemaaid, zo ook de natuurgebieden. Onze schapen eten het gras en kleine boompjes weg. Zodat andere planten en kruiden meer kansen krijgen.
Begrazing zandgroeve De Pinken (3)
Begrazing zandgroeve De Pinken (3)
De dijken van de Sibelco-zandputten worden begraasd in plaats van gemaaid, zo ook de natuurgebieden. Onze schapen eten het gras en kleine boompjes weg. Zodat andere planten en kruiden meer kansen krijgen.
Begrazing zandgroeve De Pinken (4)
Begrazing zandgroeve De Pinken (4)
De dijken van de Sibelco-zandputten worden begraasd in plaats van gemaaid, zo ook de natuurgebieden. Onze schapen eten het gras en kleine boompjes weg. Zodat andere planten en kruiden meer kansen krijgen.
De Liereman (3)
De Liereman (3)
Midden in de Kempen tussen Oud-Turnhout en Arendonk vind je Landschap De Liereman, één van de oudste beschermde natuurgebieden van België. Hier kan je wandelen tussen kurkdroge landduinen en kletsnatte veenmoerassen. De Liereman is tevens erkend als stiltegebied.
De Liereman (1)
De Liereman (1)
Het bezoekerscentrum Landschap De Liereman is gelegen aan de rand van het meer dan duizend hectare groot Landschap De Liereman. Van hieruit kan je wandelingen maken in het natuurgebied. Het bezoekerscentrum ligt ook vlak bij het fietsknooppuntennetwerk.
De Liereman (3)
De Liereman (3)
Landschap De Liereman in de Kempen (tussen Oud-Turnhout en Arendonk) is een van de oudste natuurgebieden van België. De bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen maken er een uniek natuurgebied van in Europa. De Kempense biotopen zijn al eeuwenlang een thuis voor de wulp, de nachtzwaluw, de klokjesgentiaan en de rugstreeppad. In het bezoekerscentrum geniet je van een verfrissend drankje en kan je een gidsbeurt regelen. Het zomers terras is alle dagen open van 13u tot 17u, op feestdagen va
De Liereman (2)
De Liereman (2)
Landschap De Liereman in de Kempen (tussen Oud-Turnhout en Arendonk) is een van de oudste natuurgebieden van België. De bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen maken er een uniek natuurgebied van in Europa. De Kempense biotopen zijn al eeuwenlang een thuis voor de wulp, de nachtzwaluw, de klokjesgentiaan en de rugstreeppad. In het bezoekerscentrum geniet je van een verfrissend drankje en kan je een gidsbeurt regelen. Het zomers terras is alle dagen open van 13u tot 17u, op feestdagen va
De Liereman (1)
De Liereman (1)
De Liereman (2)
De Liereman (2)
De schapen grazen op gronden waar de afgelopen jaren het heidelandschap is hersteld dankzij het Europese natuurherstelproject LIFE Liereman. Tijdens het project werden 64 ha heide en landduinen hersteld ten voordele van zeldzame planten en dieren zoals Klokjesgentiaan en Nachtzwaluw. Dankzij de begrazing blijft deze unieke natuur behouden en kunnen bezoekers van het gebied nog vele jaren genieten van het uitgestrekte heidelandschap.
Het Schoonselhof (1)
Het Schoonselhof (1)
De uitgestrekte parkbegraafplaats Schoonselhof telt ongeveer acht kilometer aan grachtkanten die momenteel machinaal onderhouden worden. Een tijdrovende taak. En bovendien beschadigen de maaimachines soms de wortels van de bomen in de lanen en verdichten ze de ondergrond.
Het Schoonselhof (4)
Het Schoonselhof (4)
een kudde heideschapen van de Antwerpse stadsherder(Kempvzw) begrazen de grachtkanten - ze komen dus niet op de grafperken - waardoor het machinaal beheer overbodig wordt.
Het Schoonselhof (2)
Het Schoonselhof (2)
In het verleden maaide een extern bedrijf de grachtkanten van het Schoonselhof met machines. Maar die techniek zorgde voor schade aan de laanbomen, verdichting van de bodem... Daarom gingen we op zoek naar een alternatieve werkmethode. Schapen werden vroeger al ingezet in het havengebied, dus waarom niet op een begraafplaats? Daarnaast is het Schoonselhof een plek voor bezinning en rouw. Lawaaierige machines verstoren de rust. Schapen inzetten was dus een logische keuze."
Het Schoonselhof (5)
Het Schoonselhof (5)
De begrazing is een duurzame en ecologische manier om de graskanten bij de grachten te onderhouden. Maar het heeft ook een ecologische impact. Zo maken de schapenpoten terrassen aan de schuine kant van de grachten, waardoor zaadjes van bomen blijven liggen bij regen en niet meteen wegspoelen. Daardoor verwachten we nieuwe fauna en flora.
Het Schoonselhof (3)
Het Schoonselhof (3)
De begrazing is een duurzame en ecologische manier om de graskanten bij de grachten te onderhouden. Maar het heeft ook een ecologische impact. Zo maken de schapenpoten terrassen aan de schuine kant van de grachten, waardoor zaadjes van bomen blijven liggen bij regen en niet meteen wegspoelen. Daardoor verwachten we nieuwe fauna en flora.
Visbeekvallei (4)
Visbeekvallei (4)
Daarnaast komen er hier maar liefst zo'n dertigtal libellensoorten alsook verschillende zeldzame vlinders voor. Heel wat vogelsoorten vinden in de vallei hun thuis. Het pareltje van dit gebied is echter nog steeds de Adder. Deze soort komt nog maar op één andere plaats in Vlaanderen voor
Visbeekvallei
Visbeekvallei
De vallei van de Visbeek is een enorm waardevol en uitermate gevarieerd natuurgebied. Moerasbossen, kwelrijke hooilanden, droge en natte heide,... . Je komt het er allemaal tegen! De Visbeek is de levensader van deze typisch Kempense beekvallei. Het hoeft dan ook geen betoog dat het er bruist van het leven. In dit gebied vind je tientallen speciale planten terug.
Visbeekvallei
Visbeekvallei
De Visbeek is gelegen op grondgebied van de gemeenten Lille en Wechelderzande in de Antwerpse kempen. Het gebied omvat de Visbeek met haar vallei en wordt begrensd door de bewoning van Wechelderzande in het westen, de gemeentegrens met Vlimmeren in het noorden, naaldbossen in het westen en de autosnelweg E34 in het zuiden. Deze laatste vormt tevens een harde barrière tussen de valleigebieden van de Visbeek en de Kindernouwbeek. Het betreft een gevarieerd complex van kleinschalige landbouwgronden
Visbeekvallei
Visbeekvallei
Op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) zien we dat de Visbeek op een aantal details na hetzelfde traject volgt als vandaag. De vallei vinden we terug als een hooilandenblok dat ontwaterd wordt door een dicht slotenstelsel, waarbij elke sloot wordt afgebakend door een bomenrij. Plaatselijk komen poelen en moerasbossen voor. Het noordelijk deel van de vallei is smal en bestaat uit moeras en struweel. Het centrale deel en de resterende noordelijke helft van het landschap vormen een groot h
Visbeekvallei
Visbeekvallei
Visbeekvallei
Visbeekvallei
In het noordwestelijk deel van het landschap is wel een vrij grote oppervlakte naaldbos aangeplant; in het zuidoostelijk deel komen een aantal kleinere percelen naaldbos voor. Het centrale gedeelte van het landschap wordt nog steeds als heide aangeduid; de laagte die erin voorkomt, de huidige Lilse Zegge, is moeras. Op het einde van de 19de eeuw, zoals zichtbaar op topografische kaarten uit die periode, is het landschap ingrijpender veranderd. Ter hoogte van de Bersegemheide zijn de naaldhoutaan
Visbeekvallei
Visbeekvallei
Na de eeuwwisseling (Topografische kaart 1909) vinden we ter hoogte van de Bersegemheide nog slechts enkele geïsoleerde restantjes heide tussen de dichte naaldhoutaanplanten. Het noordelijke deel van de vallei wordt in hoofdzaak aangeduid als moeras met moerasbos terwijl het zuidelijke deel een mozaïek is van moeras, heide, naaldbos, loofbos, grasland en akkerland. Het is een weerspiegeling van het kleinschalige bodemgebruik in deze vallei. Vandaag is de heide op enkele relicten na volledig verd