Natuurbegrazing

Natuurbegrazing

 • Het concept is eenvoudig:  met schapen terreinen beheren. Kempische heideschapen zijn van oudsher in de Kempen aanwezig. Het schaap was de motor van de landbouw en de lakennijverheid tot in de vorige eeuw. Nu nog  zijn ze door hun hoge zelfredzaamheid ideaal voor het beheer van grote open vlaktes.


Wat biedt KEMP vzw aan?


Advies


 • Opstellen van beheersplannen
 • Maken van graasplannen
 • Opmaken van bestekken
 • Advies rond schaapskuddebeheer
 • Advies rond biologisch weidebeheer


Uitvoeren


 • Beheer van graslanden (parken, dijken, bedrijven, allerhande terreinen, natuur- en heidegebieden) met langdurige contracten.
 • Uitvoeren van specifieke natuurbeheeropdrachten zoals bijvoorbeeld bestrijding Amerikaanse vogelkers, ontwikkelen en beheren van heidegebieden, plaatsen van veerasters, bosbeheer, zwerfvuil opruimen,…
 • Alle inrichtings- en beheerswerken in en rond het landschap, groendomeinen en natuur worden uitgevoerd i.s.m. Heylen natuur en groenbeheer.
 • Organiseren van educatieve momenten, meeloopmomenten, teambuilding (ism. 3Dingens). • KEMP werkt onder andere  voor het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Sibelco, de Gemeente Mol, Stad Turnhout, Niras, ...

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren