Kuddefinanciering

Kuddefinanciering

Eind 2014 startte KEMP vzw een heuse volksfinanciering voor de aankoop van een kudde van 250 Kempense schapen. Er was immers nood aan uitbreiding van het aantal dieren om aan de grote vraag naar schapenbegrazing te kunnen beantwoorden. KEMP vzw kon deze investering niet alleen aan en organiseerde daarom een crowdfunding.

Particulieren en bedrijven konden de aankoop van een of meer schapen financieren en kregen in ruil korting op producten en deelname aan activiteiten.

Dankzij een 300-tal financiers was binnen drie weken het doelbedrag bereikt. Er werd zelfs meer opgehaald, dit geld werd gebruikt voor de aanschaf van materiaal en voeding voor de honden.

 

De crowdfunding op het VRT-journaal: Geld gezocht om kudde schapen uit te breiden.