Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de investeringen in KEMP vzw, met maatschappelijke zetel te Mol, Kolkstraat 57 en ondernemingsnummer BE 0474.997.320

 

De ondernemer, verder genoemd KEMP vzw, gaat een overeenkomst aan met de investeerder, verder genoemd KEMP supporter.

 

Volksfinanciering

Elke KEMP supporter ontvangt een certificaat als bewijs van zijn investering. De investering wordt terugbetaald in KEMP bonnen. De KEMP supporter krijgt voor iedere € 100 als terugbetaling 12 KEMP bonnen van € 10, dus met een gezamenlijke waarde van € 120. Deze bonnen zijn te verzilveren tot en met 31 december 2016 . Na deze datum vervalt de waarde van de bonnen en wordt het niet-verzilverde bedrag beschouwd als donatie.

 

Er is ook de mogelijkheid om voor 25 € te investeren, dan krijgt u 3 bonnen van 10 € toegestuurd. Hier gelden dezelfde voorwaarden.

 

Het is ook mogelijk om een factuur toegestuurd te krijgen, samen met de bonnen, voor publiciteit op onze website (vanaf 10 schapen). Dit is wel BTW-plichtig aan 21%, het gekozen bedrag van u als bedrijf is dan ook netto en dient dus verhoogd met deze BTW.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de KEMP supporter om de bonnen goed te bewaren. Bij verlies van de bonnen kan KEMP vzw deze niet verzilveren.

 

De KEMP bonnen kunnen worden ingewisseld tegen vlees(pakketten), vilt- of andere workshops, en evenementen: zoals lammetjesdagen, een schaapscheerders feest en een Driekoningen wandeling. Deze lijst zal tijdens de actie nog uitgebreid worden. Het vlees wordt verkocht voor een vergelijkbare prijs als in de biologische kwaliteitsslagerij wordt gehanteerd. De bonnen zijn niet persoonsgebonden, dus kunnen ook door anderen besteed worden. Altijd 1 bon per product of per activiteit per persoon, tenzij dit expleciet anders is vermeld.

 

KEMP vzw zal voldoende inspanningen leveren om voldoende mogelijkheden te bieden om de KEMP bonnen te verzilveren, ook voor niet-vleeseters.

 

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan KEMP vzw zijn toe te rekenen. Hiertoe zijn onder andere maar niet uitsluitend: oorlog, mobilisatie, onlusten, terroristische aanslagen, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperkingen of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie opwekking, brand, machinebreuk of andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, overheidsmaatregelen zoals import- of exportbeperkingen die KEMP vzw verhinderen zijn verplichtingen tijdig en of deugdelijk na te komen, verlies, bovenmatig ziekteverzuim, dierziekten, stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.

 

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van KEMP vzw opgeschort.

In geval van faillissement van KEMP vzw, ontstaan door overmacht, vervalt voor de KEMP supporters de mogelijkheid KEMP bonnen te incasseren. Dat betekent dat de investeerder enig risico loopt.

 

KEMP vzw

Maarten D’hondt 0478/64.36.59

Eerste versie 30 oktober 2014

 

 

Inschrijven op onze nieuwsbrief

* verplicht veld