Natuurbegrazing

Natuurbegrazing

Het concept is eenvoudig: met schapen terreinen beheren. Kempische heideschapen zijn van oudsher in de Kempen aanwezig. Het schaap was de motor van de landbouw en de lakennijverheid tot in de vorige eeuw. Nu nog zijn ze door hun hoge zelfredzaamheid ideaal voor het beheer van grote open vlaktes.

Kijk hier voor een korte reportage op het VRT-journaal: Schapen verzorgen het Kempense heidelandschap.

 

 

 

 

 

Wat biedt KEMP vzw aan?

 

Advies

 

  • Opstellen van beheersplannen
  • Maken van graasplannen
  • Opmaken van bestekken
  • Advies rond schaapskuddebeheer
  • Advies rond biologisch weidebeheer

 

Uitvoeren

 

  • Beheer van graslanden (parken, dijken, bedrijven, allerhande terreinen, natuur- en heidegebieden) met langdurige contracten.
  • Uitvoeren van specifieke natuurbeheeropdrachten zoals bijvoorbeeld bestrijding Amerikaanse vogelkers, ontwikkelen en beheren van heidegebieden, plaatsen van veerasters, bosbeheer, zwerfvuil opruimen,…
  • Alle inrichtings- en beheerswerken in en rond het landschap, groendomeinen en natuur worden uitgevoerd i.s.m. Heylen natuur en groenbeheer.
  • Organiseren van educatieve momenten, meeloopmomenten, teambuilding (ism. 3Dingens).

 

 

KEMP werkt onder andere voor het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Sibelco, de Gemeente Mol, Stad Turnhout, Niras, ...